SỨ CERAMCO 3

Showing all 3 results

Bột bóng Ceramco 3 Overglaze Sử dụng làm bóng răng sau khi hoàn thiện. Cho độ hoàn hảo và thật răng hơn.

Showing all 3 results