SỨ CERAMCO 3

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bột bóng Ceramco 3 Overglaze Sử dụng làm bóng răng sau khi hoàn thiện. Cho độ hoàn hảo và thật răng hơn.

Hiển thị một kết quả duy nhất