SỨ CERAMCO 3

Xem tất cả 3 kết quả

Bột bóng Ceramco 3 Overglaze Sử dụng làm bóng răng sau khi hoàn thiện. Cho độ hoàn hảo và thật răng hơn.

Xem tất cả 3 kết quả