sứ labo

Bột bóng Ceramco 3 Overglaze Sử dụng làm bóng răng sau khi hoàn thiện. Cho độ hoàn hảo và thật răng hơn.
Sản phẩm là sự lựa chọn hợp lý và phổ biến nhất hiện nay.

Showing all 4 results