Bộ mô phỏng UMG

UMG-IIV là một thiết bị giảng dạy mô phỏng xuất sắc.Có thể sử
dụng trong giảng dạy đa phương tiện và mô phỏng điều trị nha khoa