Bột bóng Ceramco 3 Overglaze

Bột bóng Ceramco 3 Overglaze

Sử dụng làm bóng răng sau khi hoàn thiện. Cho độ hoàn hảo và thật răng hơn.