Dây hơi tay khoan nha khoa – 4 lỗ

Dây hơi tay khoan loại 4 lỗ dùng cho ghế nha khoa , túi 1 cái