Đèn quang trùng hợp LITEX 680A

Đèn quang trùng hợp LITEX 680A cung cấp cường độ ánh sáng cao cho trường hợp cần trùng hợp nhanh hoặc cần cường độ thấp với thời gian chiếu ngắn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 2008 và được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.