Ghế nha khoa suntem ST-RYAN

Giá: 30,000,000 VNĐ
Thị trường: 32,000,000 VNĐ
Tiết kiệm: 2,000,000 VNĐ (6%)