Mẫu hàm nhựa thực hành xingxing

Bộ mẫu hàm nhựa cho mài tiền lâm sàng
– Xuất xứ :  Trung Quốc
– Đơn vị tính : Bộ

– Nhãn mác sản phẩm : 8011
– Quy cách giao hàng : Bộ