Máy điều trị nội nha kèm định vị chóp C-Smart-I

Máy điều trị nội nha kèm định vị chóp C-Smart-I là máy điều trị nội nha kết hợp với định vị chóp có chất lượng tốt trên thị trường hiện nay. Máy C-Smart-I được tích hợp đầy đủ các các chương trình hỗ trợ tốt nhất trong điều trị nôi nha. Máy điều trị nội nha kèm định vị chóp C-Smart-I của hãng COXO hoạt động ổn đinh và bền bỉ, giá thành hợp lý. C-Smart-I hứa hẹn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho nha sĩ trong những ca điều trị nội nha.