Răng thực hành việt nam

Răng thực hành
– Xuất xứ :  Việt Nam
– Đơn vị tính : Chiếc
– Quy cách giao hàng : Chiếc