Sáp lá 500g

400 VNĐ

Sáp lá nha khoa

Dùng để làm hầm giả tháo lắp, hàm sáp cho bệnh nhân mất răng, làm đệm hàm tháo lắp

Trọng lượng : Hộp to/500g, Hộp nhỏ 250g