Sò đánh bóng cao răng

VNĐ

SÒ ĐÁNH BÓNG NUPRO DENTSPLY

Dùng để đánh bóng răng

-Hãng sản xuất : Dentsply
– Xuất xứ : Mỹ
– Đơn vị : hộp